Blog

Th11 22
Dịch vụ PB PG là gì?

Dịch vụ PG PB hay PG (Promotion Girl) và PB (Promotion Boy) đôi khi có thể hiểu là lễ…

Th10 19
Kinh nghiệm chọn ảnh khi đi casting

Có rất nhiều bạn email hỏi bên mình là vì sao gửi hình hoài mà không thấy ai gọi hết…